Dünyayı Fecî Sanma Durumu: Vasat Dünya Sendromu

Gerbner ve arkadaşları televizyonun daima olarak toplumdaki hâkim fikirleri ekmekte olduğunu söylemiş ve bu nedenle çok televizyon izleyen şahısların gerçeklik algısının direkt televizyon bildirileriyle oluştuğunu belirtmiştir.

Buradan hareketle Gerbner ve arkadaşları televizyondaki çok şiddet içeriklerinin birçok insanın dış dünyadan korkmasına sebep olduğunu vurgulamış ve bu şahısların dünyayı gerçek hâlinden daha inançsız bir ortam olarak değerlendirdiğini belirtmiştir. Bu da kimi insanları paranoyaklaştırarak bir kaygı içine hapsediyor.

“Vasat Dünya Sendromu” ismi verilen bu durum nedeniyle konuta kapanmayı tercih eden beşerler, konuta kapandıkça bu tip haberlere daha fazla maruz kalıyor ve kısır bir döngüye giriyor.

e53683fc9cc1f02d7c152d3148ae3275293acdab

ABD’li bağlantı bilim profesörü George Gerbner’in “Ekme Kuramı”nın çıkarımlarından biri olan “Vasat Dünya Sendromu”na nazaran, zayıf ve ürkek beşerler baskıcı kurallara daha çabuk boyun eğiyor ve kendilerini inançta hissetmek değerine baskı altında kalmayı kabulleniyor.

Yapılan bir çalışmada televizyonlarda şiddet arttıkça insanların bunu daha çabuk kanıksadığı görülmüş ve şiddet göstermenin doğal bir şey olduğu inancı toplumda ağır basmaya başlamış.

2b694e9a92be7511a7e46c46b2afeabf943bbbdd

Ülkemizde de televizyonlarda şiddetin sıkça gösterilmesi nedeniyle toplumsal medyada önemli tenkitler yapılıyor. Bu kadar şiddet manzarasının olması nedeniyle bunun toplumda normalleşebileceği düşünülüyor.

Kitleleri yönlendirme bakımından âlâ bir araç olan televizyon, çeşitli güçlerin kukla oynatma aparatı olduğu için toplumu etkileme kapasitesi epeyce güçlü. Natürel artık yalnızca televizyon değil toplumsal medya da önemli bir etkileme gücü olarak kullanılıyor.

İnsanları daha fazla öfkelendiren bu durum, toplumun daha tutucu, daha hoşgörüsüz olmasına neden olarak idam üzere cezaları desteklemesine neden oluyor.

fb68dc4c88cfead98fff6ce88464269d066a7a32

İnsanlara adeta paralel cihan yaratarak o gerçekliğe inandıran bu durum, George Orwell’ın 1984 isimli distopyasındaki beyni yıkanan halkı anımsatıyor.

Yorum yapın